Način rada:  
 
        
Savjetovanje s zainteresiranom javnošću
nedjelja, 30. rujan 2018 00:00

Poštovani,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  objavljuje se prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta.

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske  komore fizioterapeuta predložene su s ciljem bolje organizacije rada Komore kako bi se članstvu omogućila što kvalitetnija i brža usluga.

 

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst izmjena i dopuna Statuta zaključno s 26.10.2018. na e-mail adresu: hrvat.komora.fizioterapeuta@gmail.com s naznakom „primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta“

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HKF-a

 

Povratak