Način rada:  
 
        
 
        
RIJEKA - STRUČNO SAVJETOVANJE
nedjelja, 03. lipanj 2018 00:00
„KAKO SE POZICIONIRATI U STRUCI SA SVRHOM ZAŠTITE PROFESIJE“

 Stručno savjetovanje  „Kako se pozicionirati u struci sa svrhom zaštite profesije“ namijenjeno prvostupnicima fizioterapeutima i studentima fizioterapije će se održati  u gradu RIJEKA  30. lipnja 2018., subota od 9 do 16 sati. Prijave se vrše isključivo putem maila hrvat.komora.fizioterapeuta@gmail.com do srijede, 27. 06. 2018., do 12 sati.                              Ulaz za Savjetovanje je besplatno i uključuje ručak.

   U prijavi je potrebno navesti da se prijavljujete na Stručno savjetovanje  „Kako se pozicionirati u struci sa svrhom zaštite profesije“ – RIJEKA, vaš članski/evidencijski broj ili za studente JMBAG.                                                                                 S obzirom da je ograničeni broj sudionika prijave zaprimamo prema redoslijedu zaprimanja, a ako bude prevelik broj prijavljenih Komora će napraviti selekciju da iz zdravstvenih ustanova bude ravnomjerno zastupljen broj sudionika.             Ured Komore će svim prijaviteljima putem maila odgovoriti o pozitivnoj prijavi i točnoj adresi odražavanja stručnog savjetovanja.

Savjetovanje se za članove  Komore boduje sa 10 bodova za sudionike.  

Povratak