Način rada:  
 
        
 
        
The EU Expert Group on Health Systems Performance Assessment (HSPA)
utorak, 13. ožujak 2018 00:00
Novi smjer primarne zdravstvene zaštite u Europi

EU Stručna skupina za procjenu učinkovitosti zdravstvenih sustava (HSPA) objavila je 2. ožujka 2018. Izvješće naslova „Novi smjer primarne zdravstvene zaštite u Europi: preispitivanje alata i metodologija procjene"      

 

 Ovo Izvješće ima za cilj da pomogne političarima i zdravstvenim praktičarima da postave ciljeve i mjere napredak prema poboljšanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za dobrobit pacijenata.

Izvješće donosi zanimljive zaključke:                          

"Primarna zdravstvena  zaštita ne može ostati u poziciji Status Quo. Stari modeli rada i navike mogu je unazaditi a što  utječe na cjelokupni zdravstveni sustav. Kako bi se promijenile perspektive, ovo Izvješće pomaže kreatorima politike/donositeljima odluka i stručnjacima/pružateljima usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da osvježe pregled procjene  učinka kao alata za stvaranje promjena koje mogu utjecati na cijeli sustav primarne zdravstvene zaštite. Ovaj Izvještaj služi kao poticaj za sve relevantne stručnjake u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući stomatologe, dijetetičare, liječnike opće prakse/obiteljske liječnike, medicinske sestre, primalje, radne terapeute, optometriste, farmaceute, fizioterapeute, psihologe i socijalne radnike koji njeguju, istražuju i streme prema višoj razini izvrsnosti usluga primarne zdravstvene zaštite. Procjena učinka može informirati one koji donose odluke o relevantnoj raspodjeli resursa kroz zdravstveni sustav, osiguravajući sredstva za podršku proširenju uloge i funkcije primarnoj zdravstvenoj zaštiti."

 Važno je za naglasiti da Izvješće priznaje fizioterapeute kao ključne dionike pružatelja usluga fizikalne terapije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te će Hrvatska komora fizioterapeuta i dalje poticati naše Ministarstvo zdravstva za veću uključenost fizioterapeuta u primarnu zdravstvenu zaštitu i razvoj direktnog pristupa fizioterapeutu.

Više o Izvješću na sljedećem linku

Povratak