Način rada:  
 
        
 
        
NACIONALNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA HRVATSKE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
subota, 23. prosinac 2017 00:00
Druga obavijest

Poštovani, u drugoj obavijesti dostavljamo Vam u nastavku poveznice s uputama za autore na hrvatskom i engleskom jeziku te Vas molimo da obratite pažnju na rokove za predaju radova.

UPUTE AUTORIMA                                  INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Hotel Omorika, Crikvenica

od 5. do 7. listopada 2018.

Organizator: Hrvatska komora fizioterapeuta

Suorganizatori: V. Područno vijeće Hrvatske komore fizioterapeuta i Thalassotherapia Crikvenica – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Znanstveni odbor:

Snježana Schuster, Iva Šklempe Kokić, Denis Dobravac, Ivana Kotri Mihajić, Darko Milaščević, Mirjana Grubišić, Jasminka Potočnjak, Mirjana Berković Šubić, Kata Jurić Abramović, Iva Lončarić, Gordana Poščić, Slavica Janković 

Organizacijski odbor:

Mirjana Grubišić, Damir Deković, Mihaela Črgar, Zoran Filipović, Pavica Gorupić, Dubravka Dolenc, Sanja Tomić, Anita Gudac, Danijela Pleše

Krajnji rok za predaju sažetaka je 1.5.2018., a za predaju cjelovitih radova je 1.6.2018.

KOTIZACIJA

Za članove Komore

  1. do 30. lipnja 2018. - puna kotizacija 650 kuna 
  2. od 1. srpnja 2018. - puna kotizacija 850 kuna
  3. kotizacija za nečlanove 1000 kuna

Kotizacija pod točkom 1. do 3. uključuje pristup predavanjima i unaprijed prijavljenoj radionici, kongresne materijale, pauze za kavu, svečanu večeru sa živom glazbom te zajednički ručak za petak i subotu. 

  1. kotizacija za članove Komore za jedan dan je 350 kuna
  2. studenti dodiplomskog redovnog studija koji nisu članovi Komore - puna kotizacija je 450 kuna

Kotizacija pod točkama 4.i 5. uključuje pristup predavanjima i unaprijed prijavljenoj radionici te kongresne materijale

 

Povratak