Način rada:  
 
        
 
        
Osnovana je Komora fizioterapeuta
utorak, 17. veljača 2009 00:00

U Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH, dana 28. siječnja 2009. održana je osnivačka skupština Hrvatske komore fizioterapeuta, koja je osnovana temeljem Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti, čime je ta djelatnost u RH prvi puta jasno regulirana.

Osnivači Komore su: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatska udruga fizioterapeuta i Hrvatski zbor fizioterapeuta. 
Na osnivačkoj skupštini za predsjednicu Komore izabrana je Mirjana Grubišić.

 

 

 
 Članovi Vijeća Hrvatske komore fizioterapeuta: 
1.     Mihaela Črgar  - prvostupnik  fizioterapeut - predsjednica Vijeća
2.     Kata Jurić Abramović - prvostupnik  fizioterapeut - 
3.     Filip Borković - prvostupnik  fizioterapeut - član Vijeća
4.     Damir Deković- prvostupnik  fizioterapeut - član Vijeća
5.    Ana Kološa  - prvostupnik  fizioterapeut - član Vijeća
6.     Mirjana Berković Šubić – prvostupnik fizioterapeut - član Vijeća
7.     Stevo Kuric – prvostupnik fizioterapeut - član Vijeća

 

Povratak