Priopćenje sa sjednice Vijeća Komore od 19. travnja 2010
petak, 23. travanj 2010 00:00

Hrvatska komora fizioterapeuta je u proteklom razdoblju bila aktivni sudionik dva sastanka održana s predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) vezano uz donošenje akata za ugovaranje za predstojeće ugovorno razdoblje od 2010. do 2012. godine.

Postojeći način pregovaranja s predstavnicima HZZO-a je nezadovoljavajući i neprimjeren, jer se odvija na način da nam se iz HZZO-a dostave predloženi akti i zatraži pisano mišljenje na iste u vrlo kratkom roku, obično samo od dva dana. Nakon dostavljenog našeg pisanog mišljenja HZZO nas poziva na sastanak radi pregovaranja o istome. Pregovori se u suštini svode na razgovor gdje djelatnici HZZO-a saslušaju naše stavove i izložene argumente te izvjeste kako nemaju namjere mijenjati akte zbog kojih su Vas pozvali na sastanak, jer se radi o ustaljenoj praksi i „tradiciji“ u Republici Hrvatskoj. 

Naše nastojanje da fizioterapeuti dobiju mogućnost ugovaranja fizikalne terapije na ambulantnoj razini pregovarači iz HZZO-a ignoriraju, ostajući pri tvrdnji kako je takva „tradicija“ u Hrvatskoj te da ne moramo imati standarde prakse u zdravstvu kakve imaju zemlje u EU. Također primjedbe koje redovito iznosimo HZZO-u o pisanim pritužbama fizioterapeuta glede Mreže fizikalne terapije, rada fizioterapeuta u nemogućim uvjetima, prevelik broj pacijenata na jednog fizioterapeuta i generalno nemogućnosti kvalitetnog pružanja fizioterapeuskih usluga, pregovarači iz HZZO-a uopće ne uvažavaju.

Tako primjedba da isključivo fizijatri propisuju prevelik broj elektroprocedura koje nemaju znanstveno uporište, a najčešće ni ishode terapije za pacijente ne nailazi ni na kakav konkretan odgovor suprotne strane.
O svemu navedenom upoznato je Vijeće Komore na sjednici tog tijela održanoj dana 19. travnja 2010. godine kao i sa ishodima dosadašnjih pregovora s HZZO-om i zaključcima 10. sjednice Upravnog vijeća HZZO-a
Hrvatska  komora fizioterapeuta, čija je uloga i zadaća, između ostaloga, da štiti interese fizioterapeutske struke, zaprimila je također i brojne pojedinačne i grupne izraze nezadovoljstva članova Komore na uvjete rada u privatnim specijalističkim ordinacijama za fizikalnu terapiju, odnosno poliklinikama. Neki rukovodioci/vlasnici specijalističkih ordinacija čak ismijavaju naš fizioterapeutski karton, a neki su se usudili i zabraniti da fizioterapeuti vode fizioterapeutski karton

Sigurno trebamo u Lijepoj našoj prihvatiti tradicionalne vrijednosti, ali takve vrijednosti nisu primjenjive u zdravstvu, gdje je briga za pacijenta na prvom mjestu i gdje odgovaramo za primjenu fizioterapeutskih metoda prema zadnjim znanstvenim dostignućima u skladu sa pravilima naše struke.

Hrvatska komora fizioterapeuta izražava nezadovoljstvo ovakvim načinom partnerskog odnosa s HZZO-om jer je bez obrazloženja odbijen znatan dio argumentiranih primjedbi struke.
Posebno naglašavamo da održivost modela ambulantne fizikalne terapije u sklopu fizikalne medicine, koji organizacijski daje prioritet kvantiteti a ne kvaliteti ide na štetu pacijenta i pružanje kvalitetne usluge fizikalne terapije nije moguća,  te Hrvatska komora fizioterapeuta ne može biti suodgovorna za nepovoljne učinke koji će proizaći iz na ovaj način postavljene Mreže fizikalne terapije.
Ističemo da Hrvatska komora fizioterapeta poduzima daljnje aktivnosti vezane uz izmjenu predloženih akata za ugovaranje te je zatražila u suradnji s ostalim komorama u zdravstvu održavanje hitnog sastanka s ministrom zdravstva i socijalne skrbi radi žurnog rješavanja nastalih problema.
U prilogu možete vidjeti dva dopisa upućena HZZO-u i jedan Mr. sci Darku Milinoviću, ministru zdravstva i socijalne skrbi
 
 
Predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta
Mirjana Grubišić
Povratak

 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. Zaboravili ste lozinku?