8. rujan - dan fizikalne terapije
srijeda, 06. srpanj 2016 00:00

 

 Poštovane kolegice i kolege,

 

Kao što znate približava se 08. rujna - Međunarodni dan Fizikalne terapije. Na ovaj dan pruža nam se prilika da podignemo svijest šire javnosti o ulozi profesije u održavanju ljudske pokretljivosti i neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima.

 Vijeće Komore je donijelo odluku da se potakne sve naše članove zaposlenike ustanova privatnih i državnih da na taj dan otvore vrata našim građanima/klijentima ili budućim pacijentima i upoznaju ih pobliže o našoj profesiji. Stoga pozivamo vas da organizirate Dan otvorenih vrata i pozovete naše sugrađanke i sugrađane na neformalno druženje sa svojim fizioterapeutom. Kroz takvo druženje stvoriti će se prilika za bolju međusobnu komunikaciju sa lokalnom zajednicom, osvješćivanje uloge fizioterapeuta u društvu, ali i sugrađanima će biti pruženi savjeti kako poboljšati kvalitetu života te uputiti ih kada i kako potražiti pomoć fizioterapeuta. Ove godine je WCPT lansirao moto obilježavanja dana fizikalne terapije "Dodaj život godinama" koji je posvećen starijoj populaciji. Osim omogućavanja razgovora sa fizioterapeutom; možete prema želji  i mogućnostima organizirati za sugrađane npr. grupno vježbanje ili edukaciju o prevenciji iz djelokruga rada fizioterapeuta.

Također bi bilo poželjno da o istome upoznate lokalne medije da vas poprate u istome.

 Kroz ovu manifestaciju će također i vaša ustanova dobiti priliku predstaviti se i promovirati svoj rad a što je i prilika za direktno djelovanje u lokalnoj zajednici. Stvaranje prepoznatljive slike u lokalnoj zajednici znatno pomaže u ostvarivanju daljnje suradnje  i stvaranju senzibiliteta za potrebe fizioterapije u zajednici.

 Komora će tiskati promotivne letke i poster koje vam možemo dostaviti na vaš zahtjev.

Kampanja Dodaj život godinama će trajati od 05. rujna do 05. listopada 2016.

 Facebook adresa naše Komore je  https://www.facebook.com/Fizikalna-terapija-Fizioterapija-Physical-Therapy-Physiotherapy-1410288099269938/

Povratak

 

 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. Zaboravili ste lozinku?