Javni poziv za isticanje kandidature za predsjednike stalnih Povjerenstava
četvrtak, 16. lipanj 2016 00:00

 Javni poziv za isticanje kandidature za predsjednike stalnih Povjerenstava

Vijeće Hrvatske komore fizioterapeuta poziva zainteresirane članove Komore da istaknu svoje kandidature za mjesto:

       1.      Predsjednika Povjerenstava za staleška pitanja

2.      Predsjednika Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje

3.      Predsjednika Povjerenstva za fizioterapeutsku etiku i deontologiju

4.       Predsjednika Povjerenstva za stručni nadzor i stručna pitanja

Uz zahtjev za isticanje kandidature, kandidat se zamoljava da dostavi sljedeće dokumente:

1.      1Životopis

2.        2. Plan rada Povjerenstva za naredno mandatno razdoblje

Molimo da iste zahtjeve za isticanje kandidature dostavite do 30. srpnja 2016 na e-mail: hkf@hkf.hr ili poštanskim putem na adresu Komore  Derenčinova 1, Zagreb 

Povratak

 

 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. Zaboravili ste lozinku?