Kratke upute za izdavanje europske profesionalne kartice
petak, 12. veljača 2016 00:00

Pogledajte prevedeni EPC video sa Hrvatskim titlovima

 

Povratak





 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. 



Zaboravili ste lozinku?