OBAVIJEST: POJAŠNJENJE UPRAVNE PRISTOJBE – PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
petak, 25. srpanj 2014 00:00

 

 

 Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14) te članak 20. stavak 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 124/09, 45/11) propisuju da je osoba koja želi predati dokumente za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije obvezna/obvezan uplatiti iznos propisane upravne pristojbe.

 

Sukladno Tar. br. 1. i 2. Tarife Zakona o upravnim pristojbama propisano je da se plaća upravna pristojba, koja je prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od :

-       20,00 kn prilikom podnošenja zahtjeva

-       50,00 kuna za izdavanje rješenja

Sukladno Tar. br. 3. Tarife Zakona o upravnim pristojbama

-       50,00 kn prilikom podnošenja žalbe.

 

Člankom 10. Zakona o upravnim pristojbama propisano je:

-       „1. Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku, neće se postupiti po podnesku za koji nije plaćena pristojba.

-       2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka ako je radnja za koju je nadležno tijelo moralo naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije plaćena, od pristojbenog obveznika pristojba će se naplatiti prisilno, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak“

 
 

Stoga molimo da vodite računa o tome da prilikom predaje zahtjeva odmah dostavite upravne pristojbe u visini =20,00 kn i =50,00 kn. Napominjemo kako je člankom 17. st. 4. spomenutog Zakona propisano kako se naplata pristojbe obavlja prije uručenja zatraženog rješenja. Ukoliko upravnu pristojbu ne dostavite u propisanom iznosu, dužni ste platiti i opomenu u visini =20,00 kn u upravnoj pristojbi.

 
 

Pojašnjenja radi, sve navedeno znači da upravne pristojbe (državni biljezi ili taksa) ne uplaćujete na račun HKF, nego da je kupite na prodajnom mjestu i dostavite u HKF.

Povratak

 

 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. Zaboravili ste lozinku?