DEMANTI KOMORE NA ŠIRENJE NEISTINA PUTEM FACEBOOK-a i UZNEMIRAVANJE NAŠIH ČLANOVA
ponedjeljak, 14. travanj 2014 00:00
Poštovane članice i članovi Hrvatske komore fizioterapeuta, Dobili smo niz telefonskih upita i putem e-maila, od naših članova a isto tako i od udruga pacijenata da Komora želi ugasiti „djelatnost fizikalne terapije u kući“. Isto tako javljaju nam se naši članovi da se provodi pritisak na njih od strane poslodavaca da se moraju učlaniti u udrugu Fizioterapeut u kući pod prijetnjom otkaza ako se ne učlane. Temeljem istoga sastalo se je Vijeće Komore i predsjednici stalnih Povjerenstava Komore kao i predsjednik Stručnog Vijeća Komore te se očitujemo kako slijedi:
Fizioterapeutska djelatnost je zdravstvena djelatnost regulirana Zakonom o fizioterapeutskoj djelatnosti, NN 120/08, (u daljnjem tekstu Zakon). Zakonom nije predviđena „pod djelatnost“ unutar djelatnosti fizikalne terapije a koja bi se zvala „djelatnost fizioterapeuta u kući“. Takva djelatnost ne postoji u niti jednoj zemlji Europske unije, a niti u istočnim zemljama ex Jugoslavije. Ovo ne isključuje da fizioterapeut pruži uslugu fizikalne terapije u kućnom okruženju ako je to od liječnika indicirano. Poslodavac odnosno fizioterapeut koji pruža zdravstvene usluge fizikalne terapije u kućnom okruženju treba imati Rješenje za pružanje fizikalne terapije od nadležnog ministra za zdravlje, odnosno mora ispunjavati uvjete glede opreme, prostora i kadrova sukladno članku 30. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti fizikalne terapije (NN 61/11). Hrvatska komora fizioterapeuta kao tijelo s javnim ovlastima mora štititi prava pacijenta za dobivanje kvalitetne usluge fizikalne terapije i to od kvalificiranog stručnjaka fizioterapeuta. Hrvatska komora fizioterapeuta je jedino javno tijelo koje ima ovlasti predlagati ministru nadležnom za zdravlje kvalitetne modele organizacije fizikalne terapije, kako bi pacijent dobio kvalitetnu i adekvatnu fizioterapeutsku skrb ( članak 4. stavak 1. Zakona) i za to ministru podastrijeti dokaze. Hrvatska komora fizioterapeuta će u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravlje i HZZO-om iznaći najoptimalniji model glede kvalitete pružene usluge fizikalne terapije i optimalne cijene za isto. Sve udruge građana su dobro došle s prijedlozima koje mogu poslati na e-mail: hkf@hkf.hr , ali udruge građana ne mogu preuzeti ovlasti koje ima stručna Komora u ovom slučaju Hrvatska komora fizioterapeuta. Mirjana Grubišić, predsjednica
Povratak

 

 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. Zaboravili ste lozinku?